AL-QURAN

Thursday, April 7, 2011

Strategi pelaksanaan

  • Tempoh pelaksanaan
Semua murid Tahun 2 hingga Tahun 6 akan mengikuti aktiviti Model 6 Bulan Khatam al-Quran selama 6 bulan pertama setiap tahun (Januari hingga Jun). Bagi bulan-bulan berikutnya , mereka akan mengikuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan pelajaran sedia ada.

  • Peruntukan Waktu
Pengajaran  dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah rendah berfokus kepada khatam al-Quran selama 6 bulan (18 minggu pengajaran dan pembelajaran) mulai bulan Januari hingga Jun dengan peruntukan masa empat kali seminggu.

Waktu selebihnya digunakan untuk Jawi satu masa dan Ulum Syariah satu waktu.

Pada 6 bulan berikutnya , Julai hingga Disember peruntukan waktu asuhan Tilawah al-Quran ialah 2 waktu, Ulum Syariah 2 waktu, Akhlak Islamiah satu waktu dan Jawi satu waktu.


  • Proses Pengajaran dan pembelajaran
- Semua murid menggunakan mushaf Rasm Uthmani yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara individu menggunakan pendekatan talaqqi dan musyafahah.
- Proses talaqqi dan musyafahah dalam kelas dikendalikan oleh Guru Pendidikan Islam dan 3 orang guru  
   j-QAF. 
- Aktiviti-aktiviti pemulihan seperti kelas pemulihan atau kem literasi al-Quran perlu diadakan kepada murid
  yang tidak dapat membaca al-Quran.

  • Kaedah pembelajaran dan pengajaran
Khatam al-Quran Model 6 Bulan menekankan penggunakan kaedah talaqqi dan musyafahah. 

Kaedah ini dilaksanakan melalui proses berikut:
1. murid mendengar bacaan contoh dari guru, kaset contoh bacaan, CD atau lain-lain. 
2. murid membaca dengan bimbingan guru P.Islam , guru j-QAF atau murid turus.
3.Guru P.Islam, guru j-QAF atau murid turus membetulkan bacaan murid.
4.Guru P.Islam , guru j-QAF atau murid turus mengesahkan bacaan murid dengan memberikan pujian.